סיכומי ספר העדר 2015

בעריכת אפרים עזרא, מנהל ספר העדר. חוברת סיכומי ספר העדר 2015 מוקדשת לפועלם רב השנים של חברינו בהתאחדות מגדלי הבקר יאיר זליגר ורמי הירשמן, שפרשו השנה לגמלאות. בשנות השמונים יאיר יזם והקים את מערך המחשוב העצמאי של ביקורת החלב ואיסוף הנתונים בעזרת מסופון. באותו עשור הוקמה המעבדה לבדיקות חלב של התאחדות מגדלי בקר בביתן אהרון, יאיר היה מנהלה. המעבדה קלטה את מכשירי המילקוסקן לבדיקת אחוזי השומן החלבון והלקטוז, ובהמשך את מכשירי הפוסומטיק לספירת תאים סומטיים. יאיר הקים את מערך הכיול ורמי היה המכייל הראשון. יאיר ניהל את המעבדה במקביל לניהול מערך ביקורת החלב. בסוף שנות התשעים הוחלט על הקמת מעבדה מרכזית ויאיר השתתף בהקמת המערכת, אפיונה וניהולה. מתחילת שנות האלפיים ועד יציאתו לגמלאות ניהל את ביקורת החלב ולשכת השרות של ספר העדר. רמי ממקימי מערך כיול מדי החלב ביצע את עבודתו באחריות בקפדנות וביעילות. ואפשר הגעת נתונים מדויקים למערכת המרכזית. רמי, בחריצותו הגיע לכלל הרפתות בכל פינה בארץ ובכל שעה שנתבקש. לשני החברים תודה מכל עובדי התאחדות מגדלי בקר.

סיכומי ספר העדר 2015