ספירה לאחור – אירוע פה וטלפיים – משק פלדינגר גאולה וחיים, משק 66 – מושב שדה יעקב – הודעה שלישית

נספח 1 - תנאים להעברה לגידול ושחיטה
ספירה-לאחור-אירוע-פה-וטלפיים-משק-פלדינגר-גאולה-וחיים-משק-66-מושב-שדה-יעקב-הודעה-שלישית