דוח מנכ"ל , 28.1.2022

לחברים שלום,

בשבועות האחרונים מופצים ניירות והודעת מגורמים להם טעמים שונים על מחירים צפויים לחציר ולתחמיץ האביבי. ברצוננו להדגיש כי אין בפרסומים הללו כל בסיס מוצק לאומדני המחירים. על הרוכשים לשם יצור החלב להתאזר בסבלנות, לעקוב אחר אירועי החורף והבשלת הגידולים בשדות שטרם הסתיימות.

בתוך כך, אנו מזכירים את הלחץ הציבורי בו נמצאים המוצרים להם מחירים מפוקחים, ומוטל  עלינו לעשות ככל יכולתנו להביא לעלות הנמוכה האפשרית של יצור החלב ולמנוע עליה של מחירו.

לכן, אנו מבקשים לא להתייחס לפרסומים כאלו ואחרים המופצים כאמור לאחרונה.

אנחנו מאמינים שלאחר שתהיה בידינו תמונה ריאלית יותר של מצב השוק, רמת המחירים תהיה שונה לחלוטין.

כמו כן, עונת 2022 היא ייחודית בתנאיה בשל היותה שנת שמיטה, בשבועיים הבאים נערוך מפגש זום ענפי שידון בנושא עלויות המזון לרפת החלב.

(על מועד מדויק נודיע בימים הקרובים)

אנו מבקשים מכם, להפיץ מזכר זה לכל אלו לכל בעלי העניין בנושא.

בברכה,

ליאור שמחה                          רחל בורושק

 

 

 

 

מזג אוויר חריג

לכלל הרפתנים שלום רב,

הנידון מזג אוויר חריג

החל מהיום ( ועד שישי) אמורים להתאפיין במזג אוויר סוער במיוחד.

מזג האוויר הסוער צפוי להיות בכל הארץ עם משבי רוח חזקים.

לידיעתכם, בתוכנת תבל ניתן לראות גם נתוני מזג אוויר עתידי ואכן הצפי הוא לירידה חזקה בטמפרטורות: נכנסים בתפריט ל נתוני טמפרטורה ועומס חום ומקבלים את הגרף הבא:

נתוני המערכת הקרובה:

המערכת הקרובה תאופיין בעיקר ברוחות חזקות אשר יכולות להגיע ל 70 קמ"ש באזורי החוף ועד כ 100 קמ"ש בהרים. מומלץ להתארגן בהתאם.

מומלץ להקפיד על מספר פעולות לצורך מעבר טוב של ימים אלו:

א. הקפדה על מתן חימום לעגלים ביונקיה וכן תשומת לב מיוחדת לעגלים לאחר הממלטה. מומלץ לדאוג לשיכון יבש לעגלים ולמנוע מהם רטיבות.

ב. להקפיד על קשירת חפצים היכולים להתעופף ברוחות החזרות ולגרם למפגעים ברפת לפרות ולאנשים.

ג. לדאוג לפעולה תקינה של גנרטור חרום למקרה של הפסקות חשמל.

ד. לשים לב לכמות המזונות הגסים במנה ולבצע תיקוני מנה.

ה. לדאוג להימצאות מים חמים לטובת החולבים.

בכל מקרה של בעיה אשר אתם נתקלים בה ניתן לפנות אלינו בהתאחדות ואנו נשתדל לעזור בכל מה שאפשר.