פרוטוקול הנהלת ההתאחדות 10.12.2019 – קיסריה

930214819