פרוטוקול הנהלת ההתאחדות 4.12.2018 – קבוץ נחשונים

930213418