שנת 2009 – מקדמים חדשים לשומן וחלבון בנוסחת תשלום (חמ"מ תשלום)

‏יום שני 29 דצמבר 2008

שלום חברים

הנידון: מקדמים חדשים לשומן וחלבון בנוסחת תשלום (חמ"מ תשלום)

החל מתאריך 01/01/2009 יש שינוי קל במקדמי נוסחת החמ"מ לתשלום.  היחס בין שומן לחלבון יהיה: 27.5 : 72.5.
אחוז שומן סטנדרטי בליטר יהיה  3.702, אחוז חלבון סטנדרטי בליטר 3.283.
אחוז שומן סטנדרטי בק"ג יהיה 3.587, אחוז חלבון סטנדרטי בק"ג 3.181.
בנוסף לכך יהיה תשלום של 10% בעבור הנוזלים.
סף שומן: מחיר מלא לשומן עד ערך סף של 3.80% בליטר חלב, (בק"ג – 3.682%) אחוז שומן

 מעל ערך הסף יקבל מחיר בינ"ל השווה ל-0.4627 מהמחיר המלא.

המקדמים:

תכונה מקדם ישן מקדם חדש
ק"ג חלב 0.1 0.1
ק"ג שומן 7.62488 7.51628
ק"ג חלבון 20.10195 19.81564
יחס חלבון שומן 72.5 : 27.5 72.5 : 27.5
יחס מקדמים בתשלום 2.636 2.636
סף שומן 3.779 3.682
מקדם שומן מעל 3.682% 0.5766*מקדם שומן 0.4627*מקדם שומן

מקדמי חמ"מ נכונים עד  3.682 אחוז שומן, מעל המקדם שווה: 0.4627*7.51628 = 3.4778 .

נוסחא מקוצרת לחישוב תרומת השומן לחמ"מ:

X1*f –(X1-X2)* (abs(f-s)+(f-s))/2

כאשר:

f – ק"ג שומן פרה (%שומן בפועל כפול ק"ג חלב)

s – ק"ג שומן לפי סף. (%שומן סף כפול ק"ג חלב)

X1 – מקדם שומן רגיל, 7.51628

X2– מקדם שומן מעל סף, 3.4778.

abs – ערך מוחלט

אפרים עזרא