איור 1 טמפרטורת ערמת הזבלאית בימים השונים ובשני עומקים