איור 3 טמפרטורת ערמת הזבלאית בימים השונים ובשני עומקים