טבלה 4 תוצאות בדיקות המעבדה לתוצרי התהליך ביחסים השונים