טבלה 6 – פירוט סעיפי השקעה להקמת מתקן לטיפול בזבל מדרכים