תמונה 3- מפוח צנטריפוגלי בעל ספיקה של כ 500- מק לשעה עם לוח חשמל להפעלת טיימר מחזורי