תמונה 6 איסוף דגימות למעבדה לאחר סיום התהליך. בצד ימין- דגימה לפני ניפוי. בצד שמאל דגימה לאחר ניפוי