שנת 2008 – שילוב מבחן אינטרבול לפוריות בנות במבחני פרים בישראל

א. עזרא וי. ולר

הגדרת התכונה

 

כמות התכונות לפוריות המחושבת בכל מדינה שונה והגדרת התכונות שונות בין מדינות. האינטרבול מנסה לקבץ תכונות לקבוצות וזאת בהתאם למתאמים הגנטיים של התכונות ולהגדרתם. לאחר שנים של מחקר, הארגון קיבץ את התכונות ל-5 קבוצות.

א.  התעברות בעגלות כולל אחוז התעברות, בלתי חוזרות, מספר הזרעות להריון, ימים מהזרעה ראשונה לאחרונה.

ב.   היכולת של הפרה להיות מחזורית. התכונות: ימים מהמלטה להזרעה ראשונה. מרווח בין המלטות, ימי ריק.

ג.    היכולת של הפרה להתעבר. התכונות: בלתי חוזרות, אחוז התעברות.

ד.   קבוצה של תכונות מעורבת. כוללת ימי ריק, מרווח בין המלטות, ימים מהמלטה להזרעה ראשונה, בלתי חוזרות, ימים מהזרעה ראשונה לאחרונה.

ה.  הקבוצה כוללת מרווח בין המלטות, ימי ריק. הקבוצה דומה ל-ב, אולם זה אפשר למדינות עם הגדרת תכונה מיוחדת להיכלל באחת מהם. לדוגמא: בניו-זילנד מחשבים 42CR, היכולת של הפרה להיות מחזורית בתוך 42 יום בעונת ההזרעות. התכונה תהיה בקבוצה ה ולא ב-ב.

 

קיימת חשיבות גבוהה להגדרה נכונה של הקבוצות כך שבהמרה נקבל את הנתון הנכון ביותר. ישראל משתתפת בקבוצה ג'  ו-ד'.

 

 

תוצאות ינואר 2008

 

בינואר 2008 קיבלנו את התוצאות למבחן פוריות בנות לאחר שהארגון עדכן את ההגדרות ומדינות נוספות השתתפו יחסית לריצה לפני כשנה.

 

בדקנו את המתאמים של אומדני הורשה שהתקבלו מהאינטרבול לערכים המחושבים בארץ ב-3 צורות:

 

1 – תכונה לפי קבוצה (ג), נקרא לה FERT1.

2 – תכונה לפי קבוצה (ד), נקרא לה FERT2.

3 – תכונה לפי קבוצה (ג) אם קיימת ואם לא קבוצה (ד), נקרא לה FERT3.

 

בטבלה מופיעים המתאמים בין אומדן ההורשה של הפרים בישראל לבין הערך שהתקבל מהאינטרבול, ל-59 פרים עם יותר מ-50 בנות בישראל.  פרים הולנדיים מחושב בדרך כלל גם FERT1 וגם FERT2, לפרי ארה"ב  רק FERT2.


 

מתאם עם א"ה א"ה
פוריות  בישראל סטיית תקן ממוצע מספר פרים התכונה
0.80 3.2 2.67 – 38

FERT1

0.82 2.8 2.37 – 59 FERT2
0.80 2.1 2.71 – 59 FERT3
1.9 1.87 – 59 פוריות בישראל
2.0 1.88 – 38 פוריות בישראל לפרים שיש ערך ל-FERT1

 

 

המתאם עם FERT2 היה הגבוה ביותר בנוסף לכל הפרים קיים הערך על פי מבחן אינטרבול.  הממוצע של FERT2 נמוך מאשר המבחן המקומי ב- 0.55 יחידות.  אין הסבר להפרשים בין ממוצעי המבחנים שנמצאו.  היות וכל המבחנים חושבו על בסיס ישראל, צפוי שהממוצעים יהיו כמעט שווים.  סטיית התקן של האומדנים המוחזרים מהאינטרבול לעומת המבחן המקומי גבוהה יותר, בהתאם לצפוי, מכיוון שמספר הבנות בחו"ל עבור פרים אלה גבוה יותר מאשר בארץ.

 

יישום

 

מבחני אינטרבול לפוריות בנות ייקלטו בספר העדר ויכללו באינדקס הטיפוח המומר.   כיום כל התכונות (להוציא התמדה) הכלולות באינדקסPD07 מומרים לפרי חו"ל לבסיס ישראל.  בשנת 2008 אנו מתכננים לכלול גם את תכונות שיפוט גופני בהמרות.