בני בקר

מפעלי העמק טל'. 04-6544780 / 04-6544762
שותפות של 6 אזורים קבוציים בצפון הארץ. מטרת השותפות היא עזרה במכירת
הבקר במחיר הגבוה ביותר, עם הבטחון המירבי לקבלת התשלום ומינימום הוצאות תפעול.