התארגנויות הרפת

שםתפקידטלפוןניידפקסכתובתאגף/אזורדוא"ל
יואב ברנע04-9960495052-297815004-9960615קיבוץ בית העמק מיקוד 25115גליל מערביgalil.dairy.farms@gmail.com
יהודה שילה04-6099742052-331199904-6099742קיבוץ שדמות מחולה ד.נ. בקעה מיקוד 10932בית שאןyehuda@shadmot.co.il
רמי פיש04-6658995054-565899504-6709423קיבוץ עין גב ד.נ. עמק הירדן מיקוד 14940עמק הירדן ורמת הגולןraftan@eingev.org.il
בלברמן שמואל08-9983411054-613213308-9989911קיבוץ ניר יצחק ד.נ. הנגב מיקוד 85455הנגב המערביRefet@nir.org.il
שמאי מדיני04-6321450054-463051204-6321475קיבוץ גבעת חיים איחוד ד.נ. גבעת חיים איחוד מיקוד 38935גרנותrefet@granot.co.il
זיו בן ארי04-6544762052-226668304-6544792קיבוץ עין חרוד מאוחדעמק יזרעאלrefet-z@einharodm.co.il
פרץ שורק08-8600221050-535985108-8611845קיבוץ חפץ חיים ד. חפץ חיים מיקוד 76817משקי הדרוםperetz@mhadarom.co.il