שה"מ

שםתפקידטלפוןניידפקסכתובתאגף/אזורדוא"ל
גבי עדיןמנהל תחום בקר,ממ"ר יונקים ועגלות לתחלופה03-9485311050-6241581gadin@shaham.moag.gov.il
ריקי מואבמרכזת הדרכה03-9485305050-6241626rikim@moag.gov.il
מיכל אברהםרכזת לשכה03-9485311michalav@moag.gov.il
רחל גבריאליבקר לבשר ופיטום050-6241518מחוז גליל עליוןragav@shaham.moag.gov.il
הלל מלכהבקר לחלב ולבשר04-6423999050-6241409מחוז העמקיםhilmal@shaham.moag.gov.il
סטיבן רוזןהזנת בקר וניהול04-6539845050-6241451מחוז העמקיםstrozen@shaham.moag.gov.il
דוד נוההזנת בקר וניהול050-6241597גליל מערביdnave@shaham.moag.gov.il
משה רכסממשק והזנת בקר08-9920920050-6241525מחוז הנגבmorec@shaham.moag.gov.il
אפרים צוקרמןמנהל תחום גד"ש03-9485521050-6241467efzuk@shaham.moag.gov.il
ברכה גלממ"ר בכיר כלכלת הייצור03-9485349050-6241642bragal@shaham.moag.gov.il
מזכירות03-948531103-9485614משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,שה"ם – אגף בע"ח ,הקרייה החקלאית, ת"ד 82 בית דגן 50250