שיאון

שםתפקידטלפוןניידפקסכתובתאגף/אזורדוא"ל
08-8592812/308-8593381דואר נע שקמים מיקוד 79800אתר דרוםsouth@sion-israel.com
04-654014204-6545486ת.ד.73 מגדל העמק 23100אתר צפון
גיורא פויןמנכ"ל052-3124855Guiyora@sion-israel.com
ד"ר יואל זרוןמנהל מקצועי054-6704490yoel@sion-israel.com