דוח מנכ"ל 2.12.2018

‏2 בדצמבר, 2018

דוח מנכ"ל

החרגת תקנות שפכים
בחודש הקרוב אמורה הייתה להסתיים החרגת הענף מתקנות השפכים התעשייתיים, ועל פי הודעת רשות המים – ללא שום דיון נוסף בנושא, משתי סיבות עיקריות:
1. העלויות הגבוהות של המט"שים בטיפול שפכי הרפת.
2. חוות דעת משפטית שלא מאפשרת החרגה נוספת מעבר לשנים שקיבלנו עד היום.
ההערכות המקצועיות מדברות על עלות נוספת של כ-2.5 אגורות בהוצאות לליטר חלב לרפתות המעבירות את שפכיהן למט"שים גדולים, ובכ-5 אגורות לרפתות המעבירות למט"שים הקטנים.
וכמובן, עלויות אלו לא נכללות במנגנון המחיר הקיים.
לכן היה צורך במאמץ נרחב מאוד, עם עזרה מכל משרדי הממשלה: האוצר, החקלאות, האנרגיה, ומנציגי הציבור במועצת המים. לצערנו, לא הצלחנו לחבר את משרד איכות הסביבה לבקשתנו להחרגה נוספת. בסופו של יום הוחלט לקיים דיון בנושא, וביום חמישי האחרון הוחלט על החרגה לשנה נוספת.
התקנות יחלו מ-1.1.2020.
בשנה הקרובה עלינו לעלות הילוך במציאת פתרון לסוגיה זו; המשא ומתן בנושא רף הקנסות ובגבהי המדידה הם משמעותיים ביותר. יש להמשיך במימוש כספי ההשקעות הקיימים במרכז ההשקעות במשרד החקלאות, בחיפוש פתרונות נוספים ובשיח עם משרדי הממשלה להגדיל את ההשקעה הלאומית בנושא.
עד היום השקענו כ-2.5 מיליון ₪ במציאת פתרונות, ועדיין לא נמצאה מובהקות בתוצאות מאף מתקן הקיים היום בשוק.

מכסות 2019
מכתב שר החקלאות מדבר בעד עצמו, ובעיקר אינו עומד במבחן המשפטי והמקצועי של חוק החלב ושל תקנות הפיתוח במשך השנים.
מועצת החלב העבירה מכתב תשובה מסודר, וההתאחדות בעצמה פנתה לשר החקלאות ולמנכ"ל המשרד לחשיבה מחודשת ולקבלת החלטה להמשיך ולבצע את כל פעולות התכנון כחוק, ובפרט בשנה שבה המכסות מופחתות.

הסכם ענפי-תכנית
בימים אלו החלה ההתאחדות בתכנון תכנית ותקציב ההתאחדות לשנת 2019 ובסיכום 2018, ובבקרה על תכנית האב של ההתאחדות לשנים הבאות.
בימים הקרובים יוצגו הדברים למוסדות, ואחרי אישורם יוצגו לענף: תכנית ענפית כוללת ובה נושאים שונים כגון הקמת קרנות שונות בנושא כספים וליווי משקים דרך קבלת החלטות בשימוש ההשקעות והמענקים מתוך ההסכם, ועד פעולות משמעותיות בנושא התאגיד.

מכתבי קריאה להתפטרות מנכ"ל ההתאחדות, תפקיד יו"ר מועצת התאחדות, שימוש בממשקי הענף במאבק נגד ההסכם, דיון בוועדת הכלכלה
תפקיד יו"ר מועצת ההתאחדות במשך השנים מוחזק על ידי המגזר המשפחתי. היו"ר נבחר בהצבעה כוללת במסגרת המועצה, וטוטי בלוך נבחר לתפקיד זה על ידי כל חברי המועצה. בנוסף, בשינוי התקנון האחרון שבו ניתנה זכות וטו למגזר המשפחתי בנושאי ליבה במועצת ההתאחדות, הוסכם שלא במסגרת התקנון, לבחון כל שנה מחדש את התמיכה של ההתאחדות ב-150 אש"ח בשנה ברכז התארגנות הרפת המושבית. בתפקיד זה נושא טוטי בלוך על פי הסיכומים עם תנועת המושבים.
לכן הפרסומים בעניין זה שקריים לחלוטין.
לגבי הבקשה לפיטוריי, אנו עסוקים במשבר מכסות ובנושא ביטול השתתפותנו בעלויות ביטוח פינוי פגרים לשנת 2019, ועד היממה האחרונה גם במשבר השפכים, וכל איום עליי לא יפגע בהליך החקיקה של ההסכם, המבטיח את התכנון המרכזי ואת מנגנון מחיר המטרה, ההשקעות והבטחת הפרישה בשנים הבאות.
ברמה המשפטית יתקיים דיון בתביעה נגד ההתאחדות בשבוע הקרוב, ונמתין בסבלנות ובכבוד למערכת המשפט.
כתבתי בעבר: בזמן של משא ומתן או יישום הסכם ענפי עם כל אתגריו, ובטח עם האתגרים השוטפים של הענף כגון מכסות וביטוח פינוי פגרים והשפכים, טוב היה שכל ממשקי הענף היו מתאחדים מול המשימות או לפחות חדלים מאיומים של עיצומים ושביתות ומאבקי עובדים, ובטח לגילויי דעת כאלו או אחרים אין מקום בזמן זה.
דברים שנעשו אי אפשר להשיב, לגבי העתיד – אנא עסקו, שכל אחד מאתנו, במה שנועד לעשות.
ביום שני הקרוב יתקיים דיון בוועדת הכלכלה, ובו תוצג עמדת ההתאחדות וחשיבות יישום ההסכם והיתרונות העצומים הטמונים לעתיד הענף.

שבוע טוב
אביתר דותן