1. אירועים
  2. קורס העשרה בנושא ניהול רפת החלב
היום
Recurring

קורס העשרה בנושא ניהול רפת החלב

הקורס יתקיים במשרד החקלאות, מחוז העמקים, ויכלול 8 מפגשים. הקורס מיועד לרפתנים המעוניינים לפתח ולשפר מיומנויות ניהול, לרכוש כלים חדשים בתחום, להעשיר את הידע, לנהל את הרפת ביעילות המירבית ולשפר את הרווחים הכלכליים.

Recurring

קורס העשרה בנושא ניהול רפת החלב

הקורס יתקיים במשרד החקלאות, מחוז העמקים, ויכלול 8 מפגשים. הקורס מיועד לרפתנים המעוניינים לפתח ולשפר מיומנויות ניהול, לרכוש כלים חדשים בתחום, להעשיר את הידע, לנהל את הרפת ביעילות המירבית ולשפר את הרווחים הכלכליים.

Recurring

קורס העשרה בנושא ניהול רפת החלב

הקורס יתקיים במשרד החקלאות, מחוז העמקים, ויכלול 8 מפגשים. הקורס מיועד לרפתנים המעוניינים לפתח ולשפר מיומנויות ניהול, לרכוש כלים חדשים בתחום, להעשיר את הידע, לנהל את הרפת ביעילות המירבית ולשפר את הרווחים הכלכליים.

Recurring

קורס העשרה בנושא ניהול רפת החלב

הקורס יתקיים במשרד החקלאות, מחוז העמקים, ויכלול 8 מפגשים. הקורס מיועד לרפתנים המעוניינים לפתח ולשפר מיומנויות ניהול, לרכוש כלים חדשים בתחום, להעשיר את הידע, לנהל את הרפת ביעילות המירבית ולשפר את הרווחים הכלכליים.

Recurring

קורס העשרה בנושא ניהול רפת החלב

הקורס יתקיים במשרד החקלאות, מחוז העמקים, ויכלול 8 מפגשים. הקורס מיועד לרפתנים המעוניינים לפתח ולשפר מיומנויות ניהול, לרכוש כלים חדשים בתחום, להעשיר את הידע, לנהל את הרפת ביעילות המירבית ולשפר את הרווחים הכלכליים.