צפה בתפריט

אירוע Views Navigation

Today
Recurring

קורס העשרה מאת שה"מ ושיאון: פוריות בעדר הבקר לחלב

אולם ההדרכה שבמשרד החקלאות מחוז העמקים (מול תל-יוסף)

שירות ההדרכה והמקצוע )שה"מ( - משרד החקלאות וחברת "שיאון" מתכבדים להזמינכם לקורס
במחוז העמקים, המיועד לרפתנים ותיקים וחדשים ולעוסקים בענף הבקר לחלב, המעוניינים להרחיב
ולהעשיר את ידיעותיהם בתחום הטיפוח, הפוריות וההזרעה המלאכותית.
בקורס ישולבו לימודים תיאורטיים ותרגולים מעשיים.
מקום הקורס: אולם ההרצאות של משרד החקלאות במחוז העמקים - תל יוסף.