הודעה משיאון

ביום הבחירות 17.9 וימי החג של ראש השנה 30.9 ו – 1.10
שרותי ההזרעה יינתנו במתכונת שבת בלבד.
נא להתארגן בהתאם

אלון ענבר
מנכ"ל