הודעה משיאון

ביום שני ה-10 לדצמבר יתפרסם לוח הפרים החדש ועימו הסקירה והמלצות לשידוכים הנילווים אליו. באותו היום יש לקלוט את קבצי הגנטיקה החדשים.

אמיר שיפמן
מנהל תפעול ושרות לקוחות.