לוחות הזמנים לפרסום לוח הפרים החדש – אפריל 2019

      יום רביעי ה- 17 לאפריל: פרסום לוח הפרים. טבלאות גנטיות ברפתות מתעדכנות לפי מבחן הפרים. פרסום הסקירה המקצועית ותחילת הזרעות בפרי הלוח.

 

 

אמיר שיפמן

 

מנהל תפעול ושרות לקוחות.