מחירי מטרה לחלב גולמי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2018

00071994