ממצא חיובי למחלת הפה והטלפיים בעדר בקר לבשר בקיבוץ להבות הבשן