06/02/2018 – תחזית עומס חום בבקר – אפליקציה לעדכון בטלפונים הניידים