08/08/2018 – הערכות לקראת לוח פרים אוגוסט 2018

ביום רביעי ה-15 לאוגוסט יתפרסם לוח הפרים החדש ועימו הסקירה והמלצות לשידוכים הנילווים אליו. באותו היום יש לקלוט את קבצי הגנטיקה החדשים.