13/02/2018 – כנס מדעי הבקר – אלבום תמונות מהכנס המדעי

קישור לאלבום