15/02/2018 – מאגר מתנדבים לשעת חירום -התאחדות מגדלי הבקר

1. במסגרת הערכות לשעת חירום, התאחדות מגדלי הבקר מעוניינת להקים מאגר של "רפתנים מתנדבים" לטובת עזרה הדדית בין רפתות.

2. "רפתנים מתנדבים"- רפתנים לשעבר או רפתנים פעילים המעוניינים להתנדב בשעת חירום ברפתות בקו העימות בהן קיים חוסר משמעותי בכח אדם.

3. המעוניינים להתנדב נא העבירו את הפרטים הבאים למייל adi@icba.co.il :

– שם פרטי:
– שם משפחה:
– כתובת מגורים:
– שם רפת נוכחית בה עובד/ת (לרפתנים פעילים):
– מספר טלפון: