15/08/2018 – סקירת לוח הפרים אוגוסט 2018 והמלצת שיאון – לוח פרים