לומדים נעה

מפגש ראשון. גל ינאי מדברת על התפריט הראשי של נעה וסרגל הכלים, על רשימת בני בקר וכרטיס פרה ועל גיבוי נעה

מפגש ראשון. גל ינאי מדברת על התפריט הראשי של נעה וסרגל הכלים, על רשימת בני בקר וכרטיס פרה ועל גיבוי נעה

מפגש ראשון. גל ינאי מדברת על התפריט הראשי של נעה וסרגל הכלים, על רשימת בני בקר וכרטיס פרה ועל גיבוי נעה

מפגש ראשון. גל ינאי מדברת על התפריט הראשי של נעה וסרגל הכלים, על רשימת בני בקר וכרטיס פרה ועל גיבוי נעה