הבטחת איכות

הבטחת איכות במעבדה המרכזית לחלב
שירלי לגזיאל – מנהלת המעבדה

המעבדה המרכזית לחלב מחוייבת בקיום מערכת איכות וכללי הבטחת איכות כתנאי לפעילותה התקינה. המעבדה מוסמכת לתקן ISO 17025 ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

הנהלת המעבדה פועלת לשמירה על מקצוענות עובדיה ואספקת שירותי בדיקה באיכות הגבוהה ביותר. הבדיקות במעבדה מבוצעות על פי פרוטוקולים קבועים ומאושרים בהתאם לדרישות התקןISO-17025 , הבדיקות מתבצעות בכלים, ובמכשירים המכוילים ומתאימים לביצוע הבדיקות.

נערך מעקב מתמיד אחר תהליכי העבודה ושיטות הבדיקה במעבדה במגמה לשיפור וייעול מערכת האיכות.

לתוצאות הבדיקות שהמעבדה מבצעת ישנן השלכות כלכליות מאד משמעותיות ואחריות גדולה מוטלת על כתפינו, לכן אנו מקפידים על הבטחת איכות ה"מוצר" שלנו (תוצאת הבדיקה) על מנת לזכות באמון כלל הלקוחות של המעבדה, יצרנים, מחלבות, חוקרים ומוסדות טיפוח

 

הבטחת תקפות התוצאות

למעבדה נהלים לניטור תקפות התוצאות. הנתונים מפעולות הניטור נרשמים באופן המאפשר להבחין במגמות.

פעולות הניטור הננקטות במעבדה:

רכיבי חלב

  1. דוגמאות כיול – מוכנות ע"י מעבדה ומותאמות לחלב הישראלי. סט של דגימות חלב גולמי מעורב, בעל ריכוזים שונים של רכיבים, משמשות לבדיקת כיול מכשירי המילקוסקאן במעבדה. הרצת הדוגמאות מבוצעת בכל בוקר לפני התחלת העבודה.
  2. דוגמאות פיילוט – דגימת חלב הבודקת את יציבות המכשיר לאורך היום וכן בדיקת Carry Over הבודק השפעת דגימות עוקבות. הרצת הדוגמא מתבצעת באופן יומיומי כל כ- 400 בדיקות.
  3. דיוק השיטה וחזרתיות – נבדקים ע"י השתתפות במבחני השוואה בינלאומיים

 

ספירת תאים סומטים

  1. SRM– סט של דגימות חלב גולמי מעורב מחברת Cecalait, בעלות ספירות תאים סומטים בין 0 ל-1800 X אלף תאים למ"ל, המשמשות לבדיקת כיול מכשירי הפוסומטיק
  2. דוגמאות פיילוט – דגימת חלב הבודקת את יציבות המכשיר לאורך היום וכן בדיקת Carry Over הבודק השפעת דגימות עוקבות. הרצת הדוגמא מתבצעת באופן יומיומי כל כ- 400 בדיקות.
  3. דיוק השיטה וחזרתיות – נבדקים ע"י השתתפות במבחני השוואה בינלאומיים

 

ספירת חיידקים כללית

  1. BCS חומר המיועד לבדיקה טכנית של המכשיר, ניטור רמת הספירה, רמת הרעש, ממוצע ורוחב האות, התאמת התוצאות לאנליזה לפני איתור תקלות וכן אפשרות בדיקה האם הריאגנטים הוכנו כהלכה. הרצת החומר מבוצעת בכל בוקר לפני התחלת עבודה.
  2. בלנק – תמיסה ללא חיידקים לבדיקת זיהום אפשרי של המכשיר. נבדקת בתחילת יום עבודה ובכל כ- 100 בדיקות במהלך עבודת המכשיר.
  3. דיוק השיטה וחזרתיות – נבדקים ע"י השתתפות במבחני השוואה בין לאומיים

מכלול הפעולות המבוצעות באופן שיגרתי ומתמיד, מאפשרות לנו לאתר תקלות המשפיעות על איכות ודיוק התוצאות, במידה וקיימות.

מעבדת החלב המרכזית שמה לה ליעד תמידי דיווח תוצאות אמינות ומדויקות ותמשיך להשקיע מאמצים רבים כדי להבטיח את איכות ודיוק התוצאות.