מעבדה – צור קשר

שםמחלקהנושאי פנייהשעותטלפוןמייל
חן אדריבקרת נתונים וניהול מידעקבלת תוצאות בדיקות מיוחדות

לקוחות חדשים
07:00-13:0004-6279745hen@icba.co.il
רעיה יצחקובמחלקת אריזההזמנה ובירור על הגעת ארגזי ביקורת חלב

07:00-15:0004-6279736

04-6279737
raya@icba.co.il