דוח מנכ"ל – 10.2.2019

תאגיד יצרני חלב
על פי החלטת מועצת ההתאחדות מסוף 2017, לקראת תכנית העבודה של 2018 ואשרור נוסף לתכניות 2019 בחודש האחרון, תושלם בדיקת היתכנות של תאגיד יצרני חלב וולונטרי עד החודש הבא, והיא תוצג בפני המוסדות ולאחר מכן תוצג במהלך כינוסים ומפגשים אזוריים; הכוונה עד
ליוני-יולי הקרובים להקים את ההתארגנות הרשמית, לאחר קבלת הסכמות מכל השותפים והממשקים והארגונים השונים.
ההחלטה היא חלק מהערכות הענף ולהסדרתו החדשה לקראת 1.1.2020.

מחלקה כלכלית בהתאחדות
מרכיב נוסף בהכנות הענף לקראת השנים הבאות שאותו אישרה מועצת ההתאחדות, הוא הקמת מחלקה כלכלית בהתאחדות וביצוע פרויקט ליווי ראשוני בהתארגנות משקי עמק בית שאן.
כמו כן, ההתאחדות תבצע סקר פרטני במגזר המשפחתי ובו נבצע שיתוף פעולה עם גורם מקצועי ונחל מיד בביצוע פרויקט זה לטובת השלמות נתונים למאגר הנתונים הקיים, וכחלק משמעותי משיח עתידי על הסדרת הענף מול מוסדות המדינה.

יישור קווים ענפי
ערכנו לא מעט פגישות ושיחות בנושא, בחלקן גם פורסמו ופורשנו על ידי משתתפים ברשתות החברתיות. לשמחתי, רוב הענף מתייחס לדברים באופן מידתי ואחראי ואין לי רצון להיגרר לדעתי על הסגנון ועל השיטה שבהם בחרו.
אתייחס רק עניינית לדברים הבאים:

 1. אסיפה כללית, על פי תקנון ההתאחדות, מתכנסת פעם בארבע שנים וכל סמכויות האסיפה קיימות במועצת התאחדות על פי תקנון.
 2. תקנון ההתאחדות שונה לדרישת המשק המשפחתי במהלך 2015, ולמורת רוחו של רשם האגודות ניתנה זכות וטו יוצאת דופן על פי דרישת המשק המשפחתי בנושאים משמעותיים כגון הסכם ענפי במועצת ההתאחדות.
 3. ההסכם הענפי החדש אושר על ידי שני המגזרים פה אחד במסגרת מועצת ההתאחדות אחרי הליך ארוך ומעל לעשר ישיבות רק בעניין זה.
 4. הבקשה לשנות את תקנון ההתאחדות בנושא הצבעה במסגרת אסיפה כללית וליצור שוויון מגזרי או לחילופין ליצור זכות וטו בהצבעה מגזרית: דרישה זו אינה מקובלת על רוב מוחלט של חברי ההתאחדות.
 5. לגבי הבקשה לערוך סקר במגזר המשפחתי ולחזק את הנתונים הקיימים לקראת כל משא ומתן עתידי, ככתוב בסעיף 2: נחל מידית ביישום בקשה זו.
 6. לגבי הבקשה לממן פעילות התארגנות בתוך המגזר המשפחתי, התשובה היא ברורה: כחלק
  מדרישות המגזר המשפחתי לשינוי התקנון ב-2015 הוחלט לחזק את נושא התארגנות הרפת
  המושבית ולצורך כך הועברו עד היום מאות אש"ח שהועברו לתנועת המושבים לטובת ניהול
  מערכת זו, נוסף להשתתפות ההתאחדות בתשלומים בבקשות חד פעמיות בהתארגנות שונות
  במגזר המשפחתי. כל תמיכה כזו כפופה להחלטות של המוסדות כל שנה מחדש. השנה המוסדות החליטו להעמיד את התקציב המוסכם לטובת המחלקה הכלכלית החדשה בהתאחדות לפעולות במגזר המשפחתי, וכך יהיה.
 7. לגבי הסוגיה המשפטית: העניין ברור לכל בר דעת, ההתאחדות לא תבעה את אף אחד – היא
  נתבעה!! המדברים על דרך ראויה ותום ולב ונפש חפצה צריכים גם לפעול ולקבל את ההחלטה הנכונה. הצעת "הקפאת ההליך" היא לא פחות מאיום על ההתאחדות, כלומר כל פעם שלא יהיו הסכמות "יופשר ההליך" – לא מכירים התנהלות כזו של איומים.
 8. לגבי האמירות בהקשר של הבית של הרפתנים: כל שבוע אנו נמצאים ברפתות משפחתיות
  ושיתופיות, עשרות רפתנים מגיעים להתאחדות בנושאים שונים ומאות מהם מתכנסים
  בכנסים או במפגשים שבועיים בנושאים מקצועיים ברמה אזורית או לאומית. כל יום מטופלות
  בעיות ענפיות ברמה הכי אישית וברמה כללית. הקמפיין ליצור מרחק בין ההתאחדות לשטח הוא
  כישלון מוחלט. ההתאחדות היא של הרפתנים וכולנו נותנים שירותים וקרובים מאוד לכל אחד
  ואחד.

שבוע טוב
אביתר דותן
מנכ"ל

עדכון לגבי ההסכם הענפי

עדכון ענפי
כולנו קראנו ושמענו הבוקר על ניסיון (כביכול) להביא את ההסכם לחקיקה בהקדם.
המציאות שונה ביותר.
אגף התקציבים באוצר לא מעונין בהליך המדובר ומעונין להביא את ההסכם בחוק ההסדרים הבא. על פניו, לא נראה פוליטית שהליכוד ייתן הישג לכחלון לפני הבחירות.
לכן, לדעתי, אין היתכנות פוליטית ולא מקצועית, מהסיבה הפשוטה שיש צורך בשינויים בהסכם בגלל שלא נכנס ליישום בתחילת שנה ואף אחד לא פנה אלינו להידברות.
ובכלל זה נראה המשך המאבק בין המחלבות לבין האוצר בנושא הבג"צ.

כלי משחק לא נהיה בהליכים כאלו.

יום טוב
אביתר

דוח מנכ"ל, 27.1.2019

‏27 בינואר, 2019
דוח מנכ"ל

דוח מצב – הסדרת הענף
1. ההתאחדות ביקשה מבית המשפט למחוק את תביעת חבורת הרפתנים ולחייב אותם בהוצאות משפטיות; הבקשה תידון ב-28.2.2019 בבית המשפט בחיפה, כמו כן – חבורת הרפתנים הוסיפה אותי כנתבע נוסף בתביעתם, וגם נושא זה יתברר בדיון המדובר.
2. אמב"ל הגישה בקשה לבית המשפט העליון לצו ביניים הקובע אי יישום של ההסכם הענפי החדש עד הוצאת סעיף 16 (מכס על העגלים) מההסכם. בית המשפט דחה בקשה זו, ולעצם העניין – ביקש את עמדת המדינה ואת עמדתנו בנושא הסעיף המדובר.
3. משרד החקלאות, באמצעות המחלקה המשפטית והכלכלית, ביקש/דרש ממשרד האוצר לערוך דיון בנושא התקנות של העברת ההחלטה על מחיר המטרה לוועדה לפיקוח על המחירים – ככתוב בחוק – באפריל הקרוב. משרד האוצר דחה בקשה זו, והדבר יתברר בהמשך על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה הגב' עו"ד דינה זילבר.
4. רשם האגודות השיתופיות דחה את תביעת חבורת הרפתנים לכנס אסיפה כללית ולעצור את
פעילות ההתאחדות בנושא ההסכם, מהסיבה הפשוטה כי העניין מתברר בבית המשפט בחיפה.
5. בג"צ תנובה – הממשלה הולכת ומגבשת את הסכמתה לעדכון מחירי המוצרים המפוקחים על פי חוות דעתם של היועצים המשפטיים, ואולי אפילו להימנע מדיון נוסף מבית המשפט; פרשנות
אישית: מהלך חשוב להסדרת הענף.
6. בימים האחרונים התגבר הלחץ בנושא של חוסר במוצרים שונים, בעיקר חמאה. בשלב הראשון הופעל לחץ על מועצת החלב להסברים, ולאחר הסברי המועצה הופנו חצים על ידי התקשורת כלפינו, ונאלצנו להגיב אחרי שבוע של המתנה לרגיעה "בשאלות בנושא", ובה הובהר על עמידה מוחלטת בדרישת התכנון ואספקת חלב על פי המבוקש. לצערי, שוב בחרו המחלבות "אוף דה רקורד" להפיל את האשמה עלינו; אין לנו קצה של מושג מה הסיבה האסטרטגית בנושא זה. סיכוי גדול להרגעת הענף על ידי סיום "סאגת הבג"צ" היה יכול להביא את הענף לקראת חוק ההסדרים הבא עלינו בשקט יחסי ובצורה מאורגנת עם כל ממשקי הענף, אבל פעולות מסוג זה מחדדות את האינטרסים של כולם.

לסיכום סקירה זו:
האמירה שלי נשארת בעינה: מה המטרה של כל העוסקים בניסיונות הולכים וחוזרים מול ההסכם שבכלל נמצא במדף רחוק ולא ברור, במקום להתעסק בפתרון לענף עד סוף שנה?
החוק ותקנות החוק חזקים מכל דבר, והממשלה (ולא משנה איזו), תפעל במסדרון זה בכל הכוח. הם קיבלו חיזוק מעו"ד דינה זילבר המותיר להם לעשות ככל העולה על רוחם – האם למישהו זה לא ברור? ואותה מחלקה משפטית ממשרד החקלאות, שקיבלה חיזוקים ותמיכה מתוך הענף שלנו, לוחצת חזק ליישם את החוק מידית בהעברת ההחלטה על המחיר למנגנון אחר.
חברים, לא ברור לכם לאן הולכים?
המשאבים מושקעים בהתעסקות המשפטית והניהולית, במקום להשקיע בפתרונות ובהכנת הענף ל-2020; מישהו יצטרך לתת תשובות בעניין ולשאת באחריות.

יום עיון בנושא שפכים בנושא התקנות – יום שלישי הקרוב 29.1.2019
ביום שלישי, כ"ג בשבט תשע"ט, 29.1.2019 יתקיים יום עיון בנושא טיפול בשפכי רפת,
באודיטוריום ע"ש כהן, מנהל המחקר החקלאי, בית דגן.
יום העיון יחל ב-8:30.
אנו נכנסים לשנה השישית בעניין הזה, "לא לעולם חוסן".
בואו להקשיב, ולאחר מכן הגיע הזמן של כל אחד למצוא את הפתרון שלו ולהיכנס ליישום, תם הזמן. בסוף שנה זו תקנות השפכים ברפת ייושמו באופן מלא. אנו פועלים בנושאי המדדים והסכומים, אבל ההישגים בתחום זה הושגו בעבר מול עמדות הפתיחה, והשיפור בהם יהיה שולי, אם בכלל, השנה. אז אנא בואו להשתתף.
פרטים נוספים בנוגע ליום העיון נמצאים באתר ההתאחדות.

שבוע טוב
אביתר דותן
מנכ"ל

דוח מנכ"ל 6.1.2019

‏6 בינואר, 2019
דוח מנכ"ל

מועצת ההתאחדות מישיבתה ב-2.1.2019

מועצת ההתאחדות אשררה את התכנית הרב שנתית שבה החלה ב-1.1.2018 (לאחר סיום התכנית הרב שנתית בין השנים 2013ל-2017) והוצג דוח מצב בכל היבטי התכנית נכון להיום.
כמו כן אושרו תכנית העבודה ותקציב ההתאחדות לשנת 2019.
החומרים יפורסמו במהלך השבוע באתר האינטרנט של ההתאחדות.

הנגזרות המשמעותיות של התכניות הן:
א. עד סוף השנה – הסדרת הענף עם הגעתו של הסכם לוקר לסיומו ויישומו של חוק החלב
בעניין מנגנון מחיר המטרה.
ב. הצגת תכנית להקמת תאגיד חלב ענפי והצגה ראשונה של התכנית עד סוף מרץ הקרוב.
ג. המשך המחויבות להגעה לאיחוד ענפי (חקלאית-שיאון-התאחדות]) וייעול תפעול הענף, והצגת
הרעיון הראשוני עד סוף מרץ הקרוב (כפוף להודעתה של הממונה על ההגבלים בנושא זה).
ד. המשך משמעותי של צמיחת פעילות המסחור בידע בהתאחדות.
ה. הקמת יחידה כלכלית לליווי בעלי תפקידים ברפתות – פרויקט ראשוני בעמק בית שאן.
ו. תחילת יישום הפרויקטים של ה-BI, שדרוג מערכת נעה וסיום שכתוב ספר העדר.
על הפרק השנה יש נושאים שעלינו לפתור עד סוף החציון הראשון של השנה ומשמעותם עצומה כלכלית לענף: תקנות השפכים, צער בעלי חיים ונושאי הביטוח בענייני מחלות ופינוי פגרים – הענף חייב להשקיע משאבים גדולים בנושאים אלו.

מועצת ההתאחדות – עניינים נוספים:
1. בוצעה קריאה ראשונה ובישיבה הבאה יתקיים דיון בנושא הוצאת חברים מההתאחדות לאחר
הכנת החומר על ידי ההנהלה והיועצים המשפטיים, כפוף לתקנון התאחדות מגדלי בקר.

2. המועצה אישרה שורה של כינוסים, במסגרתם ישיבת מועצת ההתאחדות הפתוחה לכל החברים, בנושא הסכם הסדרת הענף.

עד ישיבה זו יתקיימו דיונים במסגרות של פורומים שונים, וכל חבר מוזמן לכנס פורום שמתאים
לו ולקבל עזרה מההתאחדות בידע ובאנשי מקצוע כדי להכין את הדיונים הפתוחים במועצה.
רעיון או מבנה אחר שתימצא לו היתכנות כלכלית/מקצועית/פוליטית/אסטרטגית, יובא להכרעה על פי תקנון ההתאחדות.

3. לכל מתנגדי ההסכם יש זמן ארוך של חצי שנה עד תשעה חודשים כדי להשתתף באופן מלא
בניסיון אמתי להערכות חדשה ובשיתוף פעולה עם כל ממשקי הענף.

התאחדות מגדלי בקר משתתפת באבלה הכבד של משפחת בין מכפר יהושע על מותו
בטרם עת של שאול בין, אחרי תאונת עבודה במשקו.

שבוע טוב, אביתר דותן

דוח מנכ"ל, 31.12.2018

 

‏31 בדצמבר,  2018

דוח מנכ"ל – עדכון

 

סטטוס משפטי

מפורסמת באתר האינטרנט החלטת בית המשפט המחוזי מול בקשת פרקליטות המדינה ובקשת התובעים וכולל תגובת ההתאחדות מהבוקר, החלטה מדברת בעד עצמה.
ברור לכל בר דעת מצב בו חברי ההתאחדות ממשיכים בתביעת הסרק הזו וגורמים לשימוש משאבי ההתאחדות על הגנה על מוסדותיה והחלטותיה זו לא פחות משערורייה!
ובעניין המדובר צריך לטפל ומוסדות ההתאחדות ידרשו כבר בשבוע הקרוב להחלטות בעניין זה.
הקריאה לפרישה מההתאחדות נשארת בעינה למעוניינים לייצוג בגוף אחר.
מציע לכולם לקרוא את תקנון התאחדות היטב, אנחנו נפעל על פיו עם כל המשמעויות.

הקמפיין

כל אחד בענף מודע לבחירות הכלליות באפריל הקרוב לכנסת , אין חבר אחד שלא מודע למצב ההסכם הענפי החדש ולהקפאתו עד בחירת כנסת ומוסדותיה בואכה יולי-ספטמבר אז מה עושים עם קמפיין "לא להסכם"?
חס וחלילה לא יושבים על בניית אלטרנטיבה חדשה או רעיונות חדשים אלא הולכים לנצל את השיח בהטעיה מוחלטת ובחוסר תום לב לתקוף פרסונלית, אבל זה לא מספיק אז קדימה, בוא נתקוף את מוסדות הענף; החקלאית, שיאון וכו' וכו'… מפיצים סיפורים, שקרים על שקרים, אורח לרגע היה חושב שיש פה ענף בצרות גדולות. המציאות אחרת לגמרי הענף בשיא חוסנו בכל היבטים ומנסה למקד את פעולות העתיד הנדרשות אבל דם רע והשמצות תמיד כלים להתקפות אבל לא לצמיחה!
בזמנים של שמירת גובה המכסה, טיפול בתקנות השפכים, טיפול בביטוח פינוי פגרים, בבלימת תקנות צער בעלי חיים במתכונת הפוגעת אנושות בענף, הסכם הגד"ש המופר שוב מוצאים להם זמן אנשים להתעסק ברפש!
שום הפחדה ואיומים לא יזיזו את המוסדות מהחלטות שלהם שהתקבלו ע"פ החוק והתקנונים והתקנות.
בחירות למוסדות יתקיימו במועדן וכל אחד רשאי להתמודד.

עדכונים אסטרטגים-הסכם ענפי
למוסדות התאחדות "אין לוקסוס" להתעסק רק בקרבות הפנימים ויש צורך מידי להיכנס לעדכוני האסטרטגיה של הענף לקראת בוא הכנסת החדשה בין יולי לספטמבר.
מכתב עו"ד דינה זילבר "שפך" את עמדות המדינה כלפינו ועלינו להיערך בהתאם.
ביום רביעי, ה-  27.2.2019 תערך ישיבת מועצת ההתאחדות בפורום פתוח ורחב וכולם מוזמנים לישיבה זו.
חברים להם אלטרנטיבה לפעולות ורעיונות אותם הם מעוניינים להגיש וצריכים חומר משלים או אחר, נא לפנות להתאחדות, בתיאום מראש כל חבר התאחדות יקבל הזדמנות להציג בישיבה זו ובישיבות המשך מצגת או להביא מומחה או יועץ מקצועי מטעמו.
פורום המועצה הפתוח לכולם יפעל עד חודש אפריל ולקראת מאי נחל בקבלת החלטות בנושאים המדוברים.

שבוע טוב, אביתר דותן

עדכון – תכנית אסטרטגית – הסדרת ענף החלב

‏26 דצמבר, 2018

עדכון – תכנית אסטרטגית – הסדרת ענף החלב

בימים אלו מופץ תזכיר לתיקונים בחוק החלב כולל להערות הציבור על פי הודעתו של היועץ המשפטי לממשלה מתאריך 17.12.2018 למשרדי הממשלה ובית המשפט העליון (בג"צ תנובה).
בזמנים "רגילים", לאחר גמר השימוע הציבורי מגיע תזכיר החוק והתקנות לישומו לאישור ועדת שרים לחקיקה ולדיונים בוועדות ולאחר מכן לתהליך בכנסת עצמה.
בתקופת ערב בחירות אין עבודת כנסת בשוטף ורק חוקים בהסכמה של משרדי ממשלה, אופוזיציה וקואליציה מגיעים לוועדת חריגים ולכינוס מיוחד של הכנסת.
המקרה שלנו שונה, לשינוי החקיקה דרושים תקנות חדשות ליישום ואין ועדות הפועלות בתקופה זו.
במצב עניינים זה, אנו נכנסים לתקופה של 9-6 חודשים ללא כנסת, ממשלה וועדות ובלי אפשרויות לקדם כל הליך ועלינו לנצל תקופה זו לעדכון הפעולות האסטרטגיות של הענף מהסיבות הבאות:

1. הודעת הסיכום של הדיונים הבין משרדי של הממשלה בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד דינה זילבר בעניין ההסכם, והיא קובעת – אין צורך בהסכמת ארגוני מגדלים להסכם כלשהו ויתרה מכך בסמכות שר האוצר לשנות כל הסכם ולפתוח מכסים על פי שיקוליו "בלבד".

2. הפעלת הענף על פי חוק החלב הקיים ותקנות הסכם לוקר קובעות: באפריל יחלו הדיונים להעברת מנגנון מחיר המטרה הקיים לוועדת המחירים ובסיומו קביעת מחיר חדש על פי המנגנון המחיר החדש לקראת הרבעון הרביעי של 2019.
ההסכם הענפי החדש נמצא מרגע זה ב"הקפאה" / או על המדף, כל אחד יבחר לו את הדימוי המתאים ויש צורך להחליט על פעולתנו מול האתגרים המציאותיים הקיימים כרגע.
לצורך כך אביא בתקופה הקרובה הצעה למוסדות ההתאחדות ליצור הליך אסטרטגי ענפי בו יבחנו כל התרחישים והרעיונות.
יש לנו לוח זמנים יחסית ארוך – תשעה חודשים, בו ניתן להערכתי לבנות אלטרנטיבה נוספת להסדרת הענף לקראת 2020 בהתניה אחת ברורה, היתכנות כלכלית / מקצועית /
פוליטית / אסטרטגית להצעה זו.

לאחר אישור המוסדות להליך האסטרטגי נציג את לוח הזמנים והמסגרת לתהליך כולו.
בכל מקרה, בשלב זה ניתן להעביר רעיונות, מחשבות והצעות לסדר לקראת תחילת העבודה הענפית.

המשך שבוע נעים

אביתר דותן
מנכ"ל ההתאחדות