דוח מנכ"ל 16.12.2018

דוח מנכ"ל

דוח מצב ענפי
לאחר מאבק משולב הצלחנו לייצב את הענף בכמה נושאים:
1. סבירות נמוכה לחקיקה עד ינואר, ולכן על פניו נראה, לפי תוצאות סקר של 6 אגורות, הפחתה במחיר המטרה בלבד והמשך הסכם לוקר כסדרו.
2. לא תהיה הפחתת מכסה, והשגנו מדיניות ייצור המאפשרת לתכנן את 2019 באופן נורמלי (מועצת החלב תפרסם את הודעתה בימים הקרובים).
3. בתקנות השפכים הענף הוחרג לשנה נוספת, כולל אפשרות לדיון ולדיאלוג בנושא גובה המדדים והקנסות והמשך חיפוש אחרי פתרונות.
4. בלמנו בשלב זה את השתתפותנו הכספית בביטוח פינוי פגרים.
5. בלמנו ניסיונות חקיקה משמעותיות של תקנות צער בעלי חיים.

מצורפת הטבלה המעודכנת בהנחה שההסכם ייכנס ב-1.1.2019

 

משבר יוקר המחיה – הסכם ענפי

אם למישהו היה ספק – אין ספק יותר!
הסכם העקרונות הענפי שומר עלינו מהעומד לבוא החל מהימים הקרובים. משבר יוקר מחיה יגרור אחריו פתיחות מכסים משמעותית ביותר, וזה כבר לא איום של אף אחד; ועדה בין משרדית בראשות זליכה (או אחר) תורה לפתוח מידית את המכסים, ואפילו עבדכם הנאמן ראה כאיום את דצמבר 2019, את האתגר הענפי הגדול במכסים, אבל הגלגל כולו יתהפך והתקופה הקרובה נחשבת טרום בחירות והסיכונים גדולים.
אני קורא מיד לכל העוסקים בלפגוע במוסדות ההתאחדות ובהסכם הענפי להפסיק מיד כל פעילות בנושאים אלו; המשך פעולות אלו יגרור את ההתאחדות לפעול בעניין זה מול הגורמים, נזק בלתי הפיך, ולהפסדים כלכליים משמעותיים שאותם לא נוכל לסבול.
בליל אמש ערכנו דיון חירום בנושא עם אנשי המקצוע, והתקבלו מספר החלטות איך לפעול בתקופה הקרובה בעניינים הפנימיים והחיצוניים. ההתאחדות פאסיבית בפעולותיה בעניין ההסכם, וכל הפעילות מתרחשת במשרדי הממשלה ללא התערבותנו; לכן מעורבות של גורמים פנימיים בסיכול ובהפרעה תיענה בהתאם מכאן והלאה.

לאחר הקריאה בכנס מדעי הבקר בפאנל הדן בהסכם להיפרדות ייצוג: גורמים שלא מעוניינים להיות מיוצגים על ידי ההתאחדות ומעוניינים להיות מיוצגים בגוף אחר – אנא הגישו טופס הפסקת חברות בארגון יציג מיד.
זכויות השירות לא נפגעות בשל כך, בהתאחדות אין תשלומי דמי חבר ולכן יש חברים בהתאחדות ולא משתמשים בשירותי ההתאחדות, ויש כאלו לא חברים המשתמשים בשירותים.
אנחנו נפעל מהיום בתחום זה בצורה משמעותית כדי להבטיח את זכויות הייצוג.
ההתאחדות היא גוף וולונטרי; עד היום הוויכוח והנזקים הפנימיים היו בעיקר ברוח הענף, במערכות יחסים בין אישיים. מהיום והלאה הנזקים הולכים להיות כלכליים ואין שום כוונה לעמוד יותר מנגד.
מוסדות ההתאחדות נבחרו כחוק ב-2015 והם הנציגים הרשמיים של הענף בשני המגזרים, מסע הדה לגיטימציה הסתיים ומעתה נאכוף זאת בכל דרך.
אנו ממתינים לתוצאות בג"צ תנובה ותשובת היועצת המשפטית לממשלה עו"ד דינה זילבר.

כנס מדעי הבקר
כמו בשנים האחרונות הכנס גדל במספר משתתפיו, במציגיו ובהופעותיו בצורה משמעותית, ומכאן הברכה לכל העוסקים בהפקתו, בתפעולו ובבקרתו.
בעיניי לפחות, תחום ההזנה עדיין לא מוצא את מקומו הראוי בסדרי העדיפויות ובהיקפיו הנכונים, וזה נכון בהתייחסות לכלל לפעולות הענף בנושא.
העניין הכלכלי ורווחת בעלי החיים מקבלים מקום חשוב, ותקוותנו לשנים הבאות גם לתפיסות חדשות בנושאים אלו.
באתר ההתאחדות נמצא סקר שאותו אנו מבקשים מהמשתתפים בכנס למלא, על מנת שנדע לשפר, להוסיף וכו' בכנסים הבאים.

שבוע טוב
אביתר דותן