טלפונים

שםתפקידטלפוןניידפקסכתובתאגף/אזורדוא"ל
ליאור שמחהמנכ"ל04-6279701050-8885686lior@icba.co.il
עדי קפלןסמנכ"ל04-6279710052-6025422adi@icba.co.il
ענבל בלסמזכירות04-6279700052-2437960inbal@icba.co.il
משה תרשישמבקר הפנים052-3204520moshetarshish@gmail.com
יניב לבוןמחקרים04-6279730052-2252380yaniv@icba.co.il
תפארת מסוריהנה"ח04-6279716tiferet@icba.co.il
חנה זידהנה"ח04-6279714hana@icba.co.il
דוד שליטסיסטם ותמיכה טכנית04-6279721david@icba.co.il
גבי טשומהסיסטם ותמיכת נעה04-6279713gabi@icba.co.il
מיכאל קוטלרמנהל לשכת שירות וביקורת חלב04-6279731052-3744427michael@icba.co.il
רינה רחמיםלשכת השירות04-6279725rina@icba.co.il
לימור חסידלשכת השירות04-6279718limor@icba.co.il
אורית פנינילשכת השירות04-6279703orit@icba.co.il
זוהר מהריכיול מדי חלב052-3203209
מהרי רובלכיול מדי חלב052-6620966
נפתלי אדמונימבקר חלב052-3744425
שלום אוחנהמבקר חלב052-3744423
חן רוזנברגמבקר חלב052-3744426
שלמה כהןמבקר חלב052-3744432
יוסי סולומוןמבקר חלב052-3231973
נצר ברודמבקר חלב054-2874396
גרמן ולדיסלבמבקר חלב054-7543596
בן מליחמבקר חלב054-8038092
שירלי לגזיאלמנהלת המעבדה04-6279704052-4624174shirley@icba.co.il
חן אדריהזמנה ובירור - ארגזי ביקורת חלב04-6279736
רעיה ישחקוב04-6279736
רווית נעה ישעיהובדיקות מיוחדות04-6279735ravit@icba.co.il
בועז חנוכימנהל מחלקת נעה04-6279739052-3744420boaz@icba.co.il
דוד בן עוזיאלמדריך נעה ושיפוט052-3728755benuziel@icba.co.il
כרמל יערימדריכת נעה054-7919095carmel@icba.co.il
גל ינאימדריכת נעה050-5663600gal@icba.co.il
שחר האריסמדריך נעה בשר052-8420865harris@icba.co.il
חיה וולךשופטת בקר050-7960614‏haya@icba.co.il
אלינור ברדהתכנת ניהול נעה04-6279730elinor@icba.co.il
ענת סנדובסקיתכנת ניהול נעה04-6279730anat@icba.co.il
אפרים עזראמנהל ספר העדר04-6279717052-3327824ephraim@icba.co.il
אתי ליכטמנהלת יחידת המחשב04-6279729052-8456985eti@icba.co.il
ליאורה דוגמאיחידת המחשב04-6279727liora@icba.co.il
עדנה גלנטייחידת המחשב04-6279702edna@icba.co.il
ילנה ויטבסקייחידת המחשב04-6279707yelena@icba.co.il
סיגל ורוןאחראית פרוייקטים04-6279742050-6364520sigal@icba.co.il

שיאון – חברה להזרעה מלאכותית וטיפוח בע'מ
משרדי ההנהלה
שםתפקידטלפוןניידפקסכתובתאגף/אזורדוא"ל
08-8592812/308-8593381דואר נע שקמים מיקוד 79800אתר דרוםsouth@sion-israel.com
04-654014204-6545486ת.ד.73 מגדל העמק 23100אתר צפון
גיורא פויןמנכ"ל052-3124855Guiyora@sion-israel.com
ד"ר יואל זרוןמנהל מקצועי054-6704490yoel@sion-israel.com

החקלאית
אגודה שיתופית לביטוח ושירותים וטרינריים למיקנה בישראל
שםתפקידטלפוןניידפקסכתובתאגף/אזורדוא"ל
איתי ברקמנכ"ל04-627960004-6271555
ד"ר גבי קניגסוולדרופא ראשי04-627960004-6271555

ארכיון ומוזיאון הרפת – יפעת
שםתפקידטלפוןניידפקסכתובתאגף/אזורדוא"ל
סיגל ורון04-6279742050-6364520

התארגנויות הרפת
שםתפקידטלפוןניידפקסכתובתאגף/אזורדוא"ל
יואב ברנע04-9960495052-297815004-9960615קיבוץ בית העמק מיקוד 25115גליל מערביgalil.dairy.farms@gmail.com
יהודה שילה04-6099742052-331199904-6099742קיבוץ שדמות מחולה ד.נ. בקעה מיקוד 10932בית שאןyehuda@shadmot.co.il
רמי פיש04-6658995054-565899504-6709423קיבוץ עין גב ד.נ. עמק הירדן מיקוד 14940עמק הירדן ורמת הגולןraftan@eingev.org.il
בלברמן שמואל08-9983411054-613213308-9989911קיבוץ ניר יצחק ד.נ. הנגב מיקוד 85455הנגב המערביRefet@nir.org.il
שמאי מדיני04-6321450054-463051204-6321475קיבוץ גבעת חיים איחוד ד.נ. גבעת חיים איחוד מיקוד 38935גרנותrefet@granot.co.il
זיו בן ארי04-6544762052-226668304-6544792קיבוץ עין חרוד מאוחדעמק יזרעאלrefet-z@einharodm.co.il
פרץ שורק08-8600221050-535985108-8611845קיבוץ חפץ חיים ד. חפץ חיים מיקוד 76817משקי הדרוםperetz@mhadarom.co.il

בני בקר
מפעלי העמק טל'. 04-6544780 / 04-6544762
שותפות של 6 אזורים קבוציים בצפון הארץ. מטרת השותפות היא עזרה במכירת
הבקר במחיר הגבוה ביותר, עם הבטחון המירבי לקבלת התשלום ומינימום הוצאות תפעול.

אמב"ל – ארגון מגדלי בקר לבשר
רח' ברקת 20 פרק התעשייה קיסריה מיקוד 38900

שםתפקידטלפוןניידפקסכתובתאגף/אזורדוא"ל
יהונתן הירשפלדמנכ"ל הארגון04-6273494052-833804904-6273495ambal00@netvision.net.il
אביבית זגוריסמנכ"ל04-627349404-6273495ambal00@netvision.net.il

מועצת החלב והמערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב
טלפון – 03-9564750, פקס: 03-9564766
בית אפריקה ישראל ,דרך החורש 4 .ת.ד. 97 יהוד 5610002
office@milk.org.il www.milk.org.il

המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב – מאל"ה
פארק התעשייה קיסריה, ברקת 20, מיבנן 24, ת.ד. 3553, מיקוד 3088900
טל: 04-6274477, פקס: 04-6274242 rachel@milk.org.il

שםתפקידטלפוןניידפקסכתובתאגף/אזורדוא"ל
איציק שניידרמנכ"ל03-9564748izak@milk.org.il
אלי ג'ורנוסמנכ"ל03-9564748eli@milk.org.il
דפנה עצמוןמנהלת לשכה03-9564748dafi@milk.org.il
נטלי כהןמזכירה ומנהלת תוכן03-9564750office@milk.org.il
רווית שנהרמחלקת תכנון03-9564756ravit@milk.org.il
ג'ולי שם טובמחלקת תכנון03-9564756julie@milk.org.il
מיטל קריספילמחלקת תכנון03-9564756meital@milk.org.il
לירון תמירכלכלן ראשי03-9564753liron@milk.org.il
דורית אשכנזימנהלת מחלקת תכנון03-9564750dorit@milk.org.il
קלאודיו פסקיןמנהל כספים03-9564755claudio@milk.org.il
אביבה אמסילימ. חשבונות ראשית03-9564761aviva@milk.org.il
אמי יעקובימנהלת חשבונות03-9564761emi@milk.org.il
אדריאנה שוחטמ. מחלקת שיווק03-9564758adriana@milk.org.il
דר' טובה אברךמ. תחום חדשנות ובריאות03-9564750tova@milk.org.il
עדי וייסמןמנהל מחשוב03-9564750adi@milk.org.il
ד"ר שמוליק פרידמןמנהל קרן המחקר03-9564750050-2851371shmulik@milk.org.il
ישראל וגנרמבקר פנים03-9564750israel@milk.org.il
אביב לוימחלקת מחשוב03-9564750avivl@milk.org.il
עילית סקפה לנדאויועצת משפטית03-9564750ilits@milk.org.il
ד"ר צביקה בנאורמנהל מקצועי04-6534041050-6241670tzvika@milk.org.il
ד"ר עדין שווימרמנהל פעילות בשדה08-9348322050-5524476adin@milk.org.il
ד"ר רמה פלקמנהלת המעבדה050-6241685rama@milk.org.il
גולן יעקבמדריך ממש"ח ומנהל איכות04-6402613050-2895939golan@milk.org.il
גברי פרץמדריך ממש"ח08-8593970052-6448154gavriel@milk.org.il
מאיר רייכמןמדריך ממש"ח04-9857311050-2988835meir@milk.org.il
מעבדה לבריאות העטין בקיסריהמזכירות04-627447704-6274242פארק התעשיה קיסריה ת.ד. 3553 מיקוד 38900rachel@milk.org.il

הנהלת השירותים הווטרינריים

שםתפקידטלפוןניידפקסכתובתאגף/אזורדוא"ל
מנהל השירותים הווטרינריים03-968161203-9681641
מנהל השירותים הווטרינריים בשדה03-968161403-9681746
מנהל המכון הווטרינרי ע"ש קמרון03-968168203-9605293
רופא וטרינר ראשי יבוא-יצוא03-968164903-9605194
מנהל המחלקה לפיקוח על מוצרים מן החי03-968168103-9681611
ס/מנהל שו"ט (אמרכלות)03-968162403-9681722

המכון הווטרינרי

שםתפקידטלפוןניידפקסכתובתאגף/אזורדוא"ל
חדר קבלת משלוחים מהשדה03-968163003-9681721
רופא וטרינר תורן – חירום03-968160903-9681721
(אחר שעות העבודה, שבתות וחגים)050-5858765

לשכות וטרינריות

שםתפקידטלפוןניידפקסכתובתאגף/אזורדוא"ל
ד"ר בוריס אבן-טוב04-680810004-6808110ראש פינהborisev@moag.gov.il
ד"ר יובל הדני04-981192504-9810843עכו / נצרתyuvalh@moag.gov.il
ד"ר שמעון פיסמניק04-6423906,04-642395104-6522617גלבוע (עפולה)shimonpi@moag.gov.il
ד"ר אבי וסרמן04-6303415, 04-630341404-6334386חדרהaviv@moag.gov.il
ד"ר זמיר עבוד08-8591533, 08-8591739, 08-859192208-8591012כנותzamiro@moag.gov.il
ד"ר אילס גרוס08-6235755, 08-623291408-6271886באר שבעellisg@moag.gov.il

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ),
האגף לבע"ח ,המחלקה לבקר

שםתפקידטלפוןניידפקסכתובתאגף/אזורדוא"ל
גבי עדיןמנהל תחום בקר,ממ"ר יונקים ועגלות לתחלופה03-9485311050-6241581gadin@shaham.moag.gov.il
ריקי מואבמרכזת הדרכה03-9485305050-6241626rikim@moag.gov.il
מיכל אברהםרכזת לשכה03-9485311michalav@moag.gov.il
רחל גבריאליבקר לבשר ופיטום050-6241518מחוז גליל עליוןragav@shaham.moag.gov.il
הלל מלכהבקר לחלב ולבשר04-6423999050-6241409מחוז העמקיםhilmal@shaham.moag.gov.il
סטיבן רוזןהזנת בקר וניהול04-6539845050-6241451מחוז העמקיםstrozen@shaham.moag.gov.il
דוד נוההזנת בקר וניהול050-6241597גליל מערביdnave@shaham.moag.gov.il
משה רכסממשק והזנת בקר08-9920920050-6241525מחוז הנגבmorec@shaham.moag.gov.il
אפרים צוקרמןמנהל תחום גד"ש03-9485521050-6241467efzuk@shaham.moag.gov.il
ברכה גלממ"ר בכיר כלכלת הייצור03-9485349050-6241642bragal@shaham.moag.gov.il
מזכירות03-948531103-9485614משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,שה"ם – אגף בע"ח ,הקרייה החקלאית, ת"ד 82 בית דגן 50250