מחלת הפה והטלפיים בעדר בקר לבשר, באיזור בין אל רום לבוקעתא – רמת הגולן (השייך למר סלמאן סבח) – הודעה שנייה

מחלת-הפה-והטלפיים-בעדר-בקר-לבשר-באיזור-בין-אל-רום-לבוקעתה-רמת-הגולן-הודעה-שנייה-28-12-2022
נספח 1 – תנאים להעברה לגידול ושחיטה