ספירה לאחור – אירוע פה וטלפיים – עדר בקר לבשר של מושב קשת, במרעה דרומית-מזרחית למושב קשת / תל פארס – הודעה שלישית

ספירה-לאחור-פה-וטלפיים-עדר-בקר-לבשר-של-מושב-קשת-במרעה-דרומית-מזרחית-למושב-קשת-תל-פארס-הודעה-שלישית-19-1-2023
נספח 1 – תנאים להעברה לגידול ושחיטה