איור 1 – אחוז חומר יבש בסככות הטיפול מול סככת הביקורת