איור 2 – מצב המרבץ לאורך שבוע הניסוי כפי שנבדק בתצפית עין