איור 3 – אחוז חומר יבש בסככות הטיפול מול סככת הביקורת