איור 4 – מצב המרבץ לאורך שבוע הניסוי כפי שנבדק בתצפית עין