טבלה 6ב ערכי המדדים שנבדקו בדגימה המייצגת – בוגרות