הודעה חשובה – דחיית כינוס האספה הכללית 2020

חברי התאחדות שלום,

כידוע לכם, המשך התהליך הדמוקרטי שאנו מקיימים בחודשים האחרונים ומשקיעים בו זמן וכסף רב, הינו קיום אסיפה כללית, המתחייבת על-פי התקנון.

במסגרת זו וברוח ימי הקורונה, פעלנו בכל הגזרות ומול כל הגורמים הרלוונטיים, לרבות משרד הבריאות ורשם האגודות, כדי להבין כיצד נוכל לקיים את האספה תחת ההנחיות והמגבלות – ומתוך מחויבות לשמירה על שלומכם ובריאותכם.

עבדנו לילות כימים עם קשת רחבה של גורמים ומומחים, במטרה להמשיך את התהליך הדמוקרטי ובמקביל להבטיח כי המשאבים העצומים שהשקענו לא יהיו לשווא.

משהתבררו התנאים הבלתי אפשריים לקיום האספה, הבנו, לצערנו, כי בשלב זה מגפת הקורונה הכריעה גם אותנו ביחס להיתכנות האירוע החגיגי המתוכנן.

אין לנו אלא לקוות, כי התנאים אכן יאפשרו לנו בהמשך את כינוס האספה, מבלי להתפשר על החשוב לנו מכול – הבריאות, ומבלי לסכן את פעילות ענף החלב בישראל מחד והבטחת אספקה סדירה במיוחד בימים אלה מאידך, לטובת הביטחון התזונתי של אזרחי המדינה.

נמשיך במלוא המאמצים בכדי למצוא פתרונות יצירתיים להמשך התהליך הדמוקרטי.

נעדכנכם כמובן בכל התפתחות. בריאות איתנה לכולם.

בברכת חברים,

ליאור שמחה

מנכ"ל ההתאחדות

 

 

 

מפרט אחיד – גידול בקר אחזקה והטיפול בו – טיוטה

לחברים שלום,

משרד הפנים מקדם מזה מספר שנים רפורמה ברישוי עסקים בתחומים רבים.

במסגרת מהלך זה פורסמו להערות הציבור טיוטות מפרטים אחידים לסוגי עסק שונים.

מצורף כאן לעיונכם והערותיכם קובץ העוסק במפרט האחיד לגידול, אחזקה וטיפול בבקר.

המפרט, האמור להיכנס לתוקף בעוד כשנה, כולל שינויים רבים ומהותיים בתשתיות ובתפעול רפתות חלב.

פרק 4.1 בעמודים 6-15 עוסק בבקר.

מי שמעוניין להעיר ולהציע תיקונים ושינויים מתבקש לעשות זאת ב"עקוב אחרי שינויים" בקובץ הוורד המצורף  ולהחזירו אל ענבל בהמ"ב עד ה 6.8.2020.

טיוטת מפרט אחיד – גידול בקר אחזקתו והטיפול בו להערות הציבור

לו"ז ללוח הפרים אוגוסט

לוח פרים אוגוסט 2020 מתוכנן להתפרסם ביום רביעי .12.8.20. באותו היום תחילת הזרעות בפרי הלוח החדש.

הטבלאות הגנטיות יעודכנו בהתאם לפי מבחן הפרים החדש, ולפיכך באותו היום יש לבצע קליטת קבצים גנטיים ברפתות.

פרסום הלוח ילווה בסקירה מקצועית נרחבת. בהצלחה לכולם.

 

הבהרות לגבי התמודדות עם תרחישים שונים של אירוע קורונה ברפת/ סיגל ורון

ישנם מספר תרחישים של אירוע קורונה ברפת:

 1. עובד אחד נכנס לבידוד עקב חשיפה לחולה קורונה מאומת
 2. התגלה חולה קורונה מאומת –  הצוות  שנחשף לחולה נכנס לבידוד.
 3. כל הצוות/ רוב הצוות חולה בקורונה ולא מגיע לרפת.

פעולות נדרשות בעת כל תרחיש:

 1. בידוד עובד אחד- העובד נשאר בביתו ולא מגיע לרפת. שאר העובדים ממשיכים בשגרת העבודה.
 2. בידוד של רוב העובדים/ כלל עובדי הרפת – החולה נדרש לא להגיע לרפת. הצוות שנחשף לחולה נדרש להיכנס לבידוד, אך יכול להמשיך בשגרת העבודה אם הבידוד נעשה בתוך מתחם הרפת. מצב כזה מצריך עבודה בשיטת הקפסולה, כלומר, להפריד בין עובדים שאינם נדרשים לבידוד לבין עובדים בבידוד. ניתן להעביר את הצוות שנדרש בידוד למגורים בתוך מתחם הרפת, או בסמוך לה, אם קיימים. בנוסף, יש לסגור את הרפת לכניסה של עובדים נוספים/ספקים.
 3. כל הצוות/ רוב הצוות חולה בקורונה – כל עובד שחולה בקורונה נדרש להישאר בבית. יש לגייס צוות חליפי. ניתן להיעזר בעובדים מהאזור/ מתנדבים

משימות לרפת להערכות נכונה למקרה אירוע קורונה:

 1. יש להכשיר ממונה קורונה מצוות הרפת שיהיה בקשר עם הקיבוץ/ מזכירות המושב.
 2. לחדד נהלים לצוות – בדיקה חום לפני הגעה לרפת, הקטנת הסתובבות מחוץ לרפת ושהייה במקומות ציבוריים וכו'.
 3. לבנות רשימת טלפונים של אנשי קשר חיוניים בעת מקרה קורונה ולתלות אותה במקום נגיש ברפת: מנהל הרפת, ממונה קורונה רפת, ממונה קורונה בהתאחדות (סיגל ורון), צוות צח"י וכו'.
 4. לעדכן את כל גורמי החוץ הקבועים במצב הרפת (רופא, מזריע, אחראי מתנדבים, צוות צח"י וכו').
 5. לחדד הנחיות במזכירות הקיבוץ/ מושב לגבי הרפת ומצבה.
 6. לעדכן את התאחדות מגדלי בקר על מצב הרפת (מבודדים, חולים וכו').

כפי שכבר נכתב בפרסום קודם, התאחדות מגדלי בקר תסייע למשקים בעת אירוע קורונה עזרה בגיוס קרוואנים, צוות מחליף וכל שאר הצרכים המקצועיים וזאת על מנת להמשיך ולקיים שגרת חיים תקינה ככל הניתן.

תזכורת: המלצות לעבודה ברפת בגל שני של הקורונה פורסמו באתר ההתאחדות.

בריאות לכולם ושמרו על עצמכם,

סיגל ורון

04-6279742
050-6364520