דוח מנכ"ל – עידכון 08.01.2020

                         8 בינואר , 2020

דוח מנכ"ל – עדכון

שימוע ועתירה לבג"צ – פניה לענף
חברים יקרים אנו נמצאים בצומת דרכים משמעותית ביותר.
אנו נמצאים בתוך מהלך של הכנה לשימוע ועתירה לבג"צ והגיע העת לקחת אחריות ולא לפגוע בענף של עצמנו.
כל ההתנהלות התקשורתית, המשפטית והאסטרטגית נמצאת באחריות ההתאחדות ואנא שמרו על כך, הנזק הקיים כבר עולה במשאבים יקרים לענף.
בשבועיים הקרובים נופיע בשימוע אם הערכה של סיכויים נמוכים ונגיש את העתירה בתזמון הנכון.
קיימת שותפות עם פקידי משרד חקלאות וקראנו למועצת החלב להצטרף למאבק העקרוני והחשוב.

העלאת שומן
ההתאחדות תשתף פעולה עם כל גורם בפרסום ודחיפה בכל דבר היכול לעזור בהעלאת השומן.
תנובה קוראת לרפתניה להיות חלק מפרויקט כזה.
כל ניסיון ענפי מהסוג הנ"ל מבורך ועל כולנו לברך ולמצוא את הדרכים הנכונות לעזור בכך,
כל המלל ברשתות החברתיות "המזלזל" הוא ממש לא במקום ורק פוגע בענף כולו בעיני הציבור.
ההתאחדות משתפת פעולה ומעודדת את יצרני תנובה להצטרף.
על כל רפתן לבדוק באופן המדויק ביותר את הכדאיות של הצטרפותו ואת התנאים הכלכליים ורק אם מסתבר לו שהתוכנית ומצבו המקצועי מאפשר לקבל החלטה נכונה במקרה זה.
בהצלחה לכולם!

אסיפה-עדכון
ב-25.2.2020 תערך ישיבת מועצת ההתאחדות ועל סדר יומה יופיע בנוסף לסעיפים אחרים:
ספר החברים ומועד לאספה כללית לבחירת מוסדות.

בברכה
אביתר דותן