דוח מנכל, פסח, 12 באפריל, 2020

12 באפריל, 2020

דוח מנכ"ל

מצב חירום ענפי:
כל התרחישים שצפינו מראש התממשו:
1. עוצר/סגר – "סאגת" אישורי המעבר.
2. בידודים ברפתות בעקבות מחלת רפתן – הצבת קרוואנים.
3. בידוד המעבדה בעקבות מחלת עובד – החזקת שתי משמרות ושתי מנהלות.
4. עדכונים של ביטוחים ענפיים שונים – הגדרות חדשות בעקבות המצב – עדכון תקנות חירום.
5. עיכובים וקשיים בכניסת אוניות גרעינים בנמלי אשדוד וחיפה – מול המל"ל ומשרד החקלאות.
6. הגדלת מלאֵי החירום הענפיים מול משרד החקלאות ואגף התקציבים באוצר.
7. מניעה של הגעת יצרנים למחלבות השונות – נוהלי מחלבות.
8. צורך בחיזוק ענפי בצורת קמפיין קטן – אישור מוסדות, בניהול ליאור שמחה.
9. הפעלת חדר מצב פעיל 24/7 – בניהול ענבל ומחלקת השירות של ההתאחדות.
10. ניהול המערכת כולה באמצעות מדיה – מערכת זום.
11. שמירת כל שירותי ההתאחדות באופן מלא – עבודה בתפוקות דומות למצב הקודם מהבית.
12. המשך בניית מערכת BI והתקדמות בנושא שדרוג נעה.
13. עבודת תיאום רוחבית מול המחלבות, משרדי הממשלה, שיאון והחקלאית.

לשמחתנו הרבה הכול תוכנן והוכן מראש, ולכן כל התרחישים טופלו ומטופלים באופן שוטף.
ומכאן תודות לכל העוסקים במלאכה – והם רבים וטובים.
עדיין יש אפשרות להפיק כרטיסי עובד חיוני – ענף החלב. המעוניינים מתבקשים לפנות על פי
הרשימה מטה:
אזור צפון א' (גליל מערבי, עמק יזרעאל, גרנות) – ענבלinbal@icba.co.il
אזור צפון ב' (עמק הירדן ורמת הגולן, בית שאן, גליל עליון) – אורית orit@icba.co.il
אזור הדרום (מגדרה עד איילות) – רינהrina@icba.co.il
אזור המרכז (בין חדרה לגדרה) – לימורlimor@icba.co.il

ייצור חלב:
אנו נמצאים בפסח, ולמרות הכול יישפך חלב – נעשים מאמצים לצמצם ככל האפשר.
בשבועיים האחרונים חזר הענף לייבש חלב.
למרות הנראות בתקשורת של גידול בביקושים למזון, זה אינו בא לידי ביטוי בבקשות המחלבות.
לגבי הקיץ – נעשה מעקב צמוד של ועדת התכנון של מועצת החלב.

אסיפה כללית:
התאריך המיועד הוא 20.5 לאחר דחיית האסיפה מ-20.4.
נעשות פעולות להכנת האסיפה – נדרש חודש של תהליכים כהכנה על פי התקנון.
בשלב זה הרשם עדיין לא מאפשר כינוסים – נמתין ונראה מה קורה בימים הקרובים.
המוסדות ממשיכים בהכנות.

תביעה ההוצאות:
שופט בית המשפט בחיפה דחה את בקשת התובעים לבטל את תביעת ההוצאות וקבע תאריך חדש להגשת עמדת התובעים לחודש מאי הקרוב.
ההתאחדות מצידה תסכים לדחייה בהסכמה של מועד הגשת עמדת התובעים בעניין ההוצאות, בעקבות המצב שבו נמצאת המדינה בימים אלו.
כדי להגיע לדחייה בהסכמה, על התובעים להעביר מכתב מסודר להתאחדות, כל אחד בנפרד או במשותף, של בקשה לדחייה עד 30.4.
ללא בקשות אלו התהליך המשפטי ימשיך על פי החלטת השופט.

תהליך החפיפה:
בראשון למאי ליאור שמחה יחל את תהליך החפיפה בהתאחדות, לאחר שסיים את תפקידו בקיבוצו בערב פסח.
בראשון ליוני האחריות והסמכויות יועברו אליו, על פי החלטת מוסדות ההתאחדות.
בהצלחה גדולה לליאור!

טלפונים חדר מצב חירום (24 שעות ביממה):
לימור 04-6279718
רינה 04-6279725
אורית 04-6279703
ענבל 04-6279700

מועדים לשמחה
והרבה בריאות לכולם
אביתר דותן