דוח מנכל, 10.11.2019

‏10 בנובמבר, 2019

דוח מנכ"ל

התקדמות בנושא מנגנון מחיר המטרה
השבוע האחרון התאפיין בפגישות רבות בנושא זה – מהדרג הפוליטי ועד הדרגים המקצועיים, כדי להתכוונן לסיכומים לפני סוף השנה (תום הסכם לוקר הרשמי), או לחילופין – אם תוקם ממשלה.
מחיר המטרה עצמו ממשיך במנגנון הרגיל לפחות עד אמצע יוני 2020 בשלב זה.
על פניו לא יהיו שינוים משמעותיים במחיר עצמו – להערכתנו – למעט עניין הבשר.
בישיבת ההנהלה הקרובה יוקם צוות בראשות רחל בורושק שיעסוק בהכנה של תשובת הענף לתקנות המוצעות על ידי משרד האוצר ומשרד החקלאות (בחלק גדול מהנושאים יש מחלוקת בין המשרדים).

תקנון התאחדות מגדלי הבקר
א. מספר רפתנים לא מבוטל פנו אליי בשאילתות בנושא הבחירות למוסדות, והן הופנו לוועדת הבחירות שהוקמה במועצת ההתאחדות האחרונה.
ב. הפניות נעשו בעיקר בעקבות מכתב שהופץ למגזר המשפחתי על ידי גורמים שונים בנושא הקמת רשימה מוסכמת לבחירות עתידיות למוסדות ההתאחדות.
אין שום מנגנון בחירות רשמי של רשימה או של מועמדים מהמגזר המשפחתי או השיתופי.
התאחדות מגדלי הבקר, לבקשת רפתני המגזר המשפחתי שהשתתפו במפגשים בנושא עתיד הענף, דרשו מההתאחדות להכין נספח/תקנון משנה תחת תקנון התאחדות מגדלי הבקר, שיאפשר לקיים בחירות למגזר המשפחתי באופן מסודר, וכך ייעשה מיד אחרי תום המפגשים הענפיים במהלך נובמבר (נותרו עוד מקומות לשני התאריכים הקרובים, למעוניינים – אנא הירשמו אצל ענבל). כל חברי ההתאחדות המשתתפים בבחירות שלא קשורות לתקנון התאחדות מגדלי הבקר – ההליכים, המשמעויות והתוצאות אינם באחריות ההתאחדות, והיא לא תתחשב בשום דבר שלא כתוב בתקנון ההתאחדות.

נושא העגלים
המהלכים שנקטה המדינה ופורסמו באופן נרחב היו "המקסימום" שאותם יכלה לעשות כפוף להסכמי פאריס.
מצד אחד, אורך הרוח והסבלנות חשובים; מצד שני, עלינו לחשוב לעומק על מבנה של שיווק מחודש של העגלים שלנו. גם אם יימצא פתרון בשלב זה, ברור שזה יהיה לא לאורך זמן.

משבר החמאה
אנו ממשיכים בקו הסברה ברור, ועל פי כל המדדים הוא מוצלח מאוד בכל פרמטר.
יש סיבה אמתית למשבר והיא "מחסור עולמי", ורק אמירת הדברים באופן ברור , עם הסברים ברורים, שומרים על הנרטיב הנכון בכלי התקשורת!
כל פעולה אחרת שלנו תחזיר אותנו חודש אחורה להאשמות על יכולות הייצור שלנו, ושם זו פגיעה בנו!

הכנס השנתי ה-31 של מדעי הבקר והצאן 2019
ההרשמה לכנס מדעי הבקר והצאן ה-31, שיתקיים בבנייני האומה בירושלים בתאריכים 4-2 בדצמבר 2019, נמשכת.
להרשמה לכנס היכנסו לאתר האינטרנט של ההתאחדות.

שבוע טוב
אביתר דותן