דוח מנכל – 12.5.2019

‏12 במאי, 2019

דוח מנכ"ל

מועצת ההתאחדות

בישיבתה האחרונה התקבלו מספר החלטות משמעותיות:

1. ספר החברים עודכן על פי תקנון ההתאחדות, ורק בעלי מכסה נשארו חברים בו – ועל פי החלטתם בלבד (חברות באגודה היא וולונטרית וללא מיסים או תשלום עבור החברוּת). בשלב זה עוברים לשלב הבא של עדכון ספר החברים נוסף על פי התקנון, ולאחר קבלת אישור רשם האגודות יובא לאישור מועצת ההתאחדות.

2. הוחלט להקים "שולחן קיימות" במסגרת ההתאחדות, כדי ליצור אחידות מול מוסדות המדינה והמחלבות בייצוג רחב; הנהלת ההתאחדות תאשר את מבנה הצוות בתקופה הקרובה.

3. בנושא פינוי הפגרים: התנגדות המועצה להטלת התשלום עלינו לא השתנתה, והיא תמשיך לפעול מול מועצת החלב ובמסגרות המקובלות ובהתאם לכללים הדמוקרטיים. הרוב בדירקטוריון במועצת החלב קבע, ועלינו לכבד זאת. אנו קוראים לכולם לבצע את הביטוח ולשלמו ישירות עד תאריך 26.5.2019 – צעדי האכיפה הם משמעותיים; אנו חיים בעידן אחר, והפיצוח יטפל בסדר עדיפות גבוה באירועים בענף שלנו.

4. תקציב ההתאחדות הכולל הותאם להפחתה של תמיכת מועצת החלב בספר העדר בגובה 500 אש"ח ופרטי ההתאמות בתקציב יוצגו בהנהלה הקרובה.

5. תזכיר החוק בעניין הארכת הוראת השעה של מנגנון מחיר המטרה לאפריל 2020 (במקום אפריל 2019) יגיע לאישור הכנסת בתקופה הקרובה כולל בקשה/דרישה של משרד החקלאות להאריכו עד אפריל 2021. נשמח אם החוק יאושר.

6. הוקם צוות חירום בראשות אדי פולונסקי וענבל מההתאחדות – הצוות מכין צוותי החלפה במקרה הצורך, לקראת עימות משמעותי – כולל התנאים של הצוותים אלו. אנא שתפו פעולה – ככל שנקדים בהכנות נגיע במוכנות גבוהה יותר.

שבוע טוב
אביתר דותן