דוח מנכל, 13.11.2019

13 בנובמבר, 2019

דוח מנכ"ל – עדכון

סבב לחימה נוסף

לצערנו אנחנו בסבב נוסף, והערכות להמשך בעיצומה.
כרגיל אנחנו מפעילים "צוותי החלפה בחליבה" והמעוניינים נא להירשם אצל ענבל בהתאחדות בהקדם.
ישלמו ימי עבודה והוצאות נסיעה ע"פ הצורך בצורה סמלית אבל מכבדת ע"י ההתאחדות.
כל נושאי לוגיסטיקה ממים ועד הובלות החלב וביקורי רופאים ומזריעים נמצאים בהערכות ע"פ המצב הקיים.

לכל רפתננו בכל אזור לא שקט
מחבקים אתכם
ואנחנו פה לעזרה בכל תחום שנדרש
ניתן לפנות בכל נושא ובכל שעה.

המשך שבוע טוב ובעיקר שקט!
אביתר