דוח מנכ"ל, 15.9.2019

 

דוח מנכ"ל

 

מועצת החלב

בימים אלו נפתחה מכסת יבוא נוספת של חמאה, המצטרפת למכסה קיימת (הסכם לוקר והסכמים בינלאומיים), ובמצרפי אנחנו קרובים ל-7000 טון פוטנציאל של יבוא.

בימים של חוסר בחמאה לציבור המהלך הוא הכרחי.

קביעת המכסות והרצועות, ובעיקר הביקוש לחלב גולמי ל-2020, עדיין נמצאים "בערפל", והתפזרותו תתאפשר אך ורק אחרי כינונה של ממשלה חדשה.

בניית תקציב מועצת החלב לשנת 2020 תצביע להערכתנו על המשך המגמה בהפחתת השתתפות המועצה בפעולות הענפיות ובתמיכות בהן.

השנה כבר השתתפנו בעלויות פינוי הפגרים, בביצוע בדיקות מיוחדות במאל"ה, הופחת לנו סכום משמעותי מהתמיכה בספר העדר, קוצץ משמעותית תקציב המחקרים ועוד…

עלינו להיערך.

אנו מבצעים בדיקות משפטיות להכנסת מטרות נוספות לתקנון ההתאחדות, או לחילופין להקמת התאגיד הענפי, מה שיאפשר לנו לאגם משאבים כלכליים כדי לשמור על פעולות הענף באופן מלא, ובכלל לבצע הערכות לקראת שינויים כאלו או אחרים במבנה הענף.

מוסדות

בהמשך לפרסומים בחודש וחצי האחרונים, אנו ממשיכים בעדכון ספר החברים. מוסדות ההתאחדות יתכנסו בתקופה קרובה כדי לקבל את העדכונים הנדרשים, ויחלו לפעול מקליטת חברים חדשים ועד הוצאת חברים בישיבת המועצה הבאה, והכול על פי תקנון התאחדות.

לתזכורת נוספת:

 1. תקנון התאחדות מגדלי בקר קובע באופן מוחלט את התנאים של חברות בה, ולא שום פרשנות

אחרת (התקנון קיים באתר וכל אחד יכול לקרוא אותו).

 1. מעולם ולעולם חברות בהתאחדות נשארת וולונטרית, ובחירה של חבר ללכת לארגון אחר

מכל סוג שהוא היא החלטתו האישית, ולהתאחדות אין צד בהחלטה זו.

 1. חבר בארגון אחר, המוגדר כמייצג את חבריו בדומה להתאחדות מגדלי בקר, לא יכול על פי תקנון

ההתאחדות להיות חבר בהתאחדות מגדלי בקר, והוא יוּצא ממנה על פי הליך המופיע בתקנון

ההתאחדות. נושא זה ייאכף בצורה ברורה ומוחלטת, והוא אינו ניתן לפשרנות או להתגמשות.

 1. חברים המעוניינים לשנות את התקנון רשאים להגיש בקשה מסודרת, וגם בנושא זה התקנון

קובע באופן ברור איך הדברים נעשים.

 1. חברים חדשים המעוניינים להצטרף כחברים יכולים לפנות בכל עת, ובקשתם תידון במוסדות לפי

ההליך הכתוב בתקנון.

 1. חברים חדשים המופיעים בארגון אחר בדומה להתאחדות מגדלי בקר, המייצג את חבריו, לא

יעבור את תנאי הסף של תקנון ההתאחדות הקיים (אין חברות בשני ארגונים).

 1. אין שום סמכות או מרות או יכולות לאף חבר מוסדות או בעל תפקיד בהתאחדות, כולל המנכ"ל,

לפעול בפרשנות אחרת מהתקנון הקיים, למעט שינוי בתקנון על פי תקנות רשם האגודות

השותפויות, וכך יישמר.

 1. הטיפול בספר החברים נמצא בידי ועדה שנבחרת לפני כל אסיפה כללית. בין האסיפות ספר

החברים נמצא בטיפול שוטף של מבקר הפנים ושל ועדת הביקורת, וממוסדות ההתאחדות נדרש

לאשר או לדחות בקשות רק על פי התקנון ולא שום דבר אחר.

 1. כל תהליך הבחירות למוסדות ינוע קדימה אך ורק עם סיום עדכון ספר החברים.
 2. כל מערכות הבחירות למוסדות ב-20 שנה האחרונות נתקלו בשנים אלו בבעיות בעדכון הספר

     והתהליך, ולכן קריאתי היא להתנהל על פי התקנון בלבד, כדי למנוע הליכים לא מסודרים.

 1. שמירת תקנון התאחדות הוא הדבר החשוב ביותר, ומקנה את היכולות לשמור על המוסדות

ועל הענף. 

כוח אדם – התאחדות

א. שירלי לגזיאל נבחרה לתפקיד מנהלת המעבדה המרכזית, היא תחליף את ד"ר מרינה גיפס

היוצאת לגמלאות. מרינה תמשיך ללוות את המעבדה בשנה הקרובה.

ב. מיכאל קוטלר נבחר לתפקיד מנהל מחלקת מבקרי ואיכות החלב ויחליף את שירלי החל

מ-1.10.2019.

שני המינויים האלו מייצגים את התפיסה של צמיחת העובדים בהתאחדות.

שירלי התחילה לעבוד בהתאחדות לפי שני עשורים כעובדת מעבדה, ובדומה מיכאל כמבקר חלב. בשילוב של הכשרות וקורסים ולימודים אקדמאיים וניסיון מצטבר – הוכשרו לתפקידם.

אנו מאחלים להם הצלחה בתפקידם!

 שבוע טוב

אביתר דותן